หาซื้อล้อแม็กใหม่ เลือกล้อแม็กสำหรับรถ เลือกล้อแม็กซ์อย่างมือโปร ล้อแม็กเลนโซ่ ล้อแม็กไรเด้น แม็ก samurai แม็กซ์ projectD จำหน่ายล้อแม็ก สั่งซื้อล้อแม็กซ์ออนไลน์
  • Loading
1. รับประกันเฉพาะด้านโครงสร้างของล้อ แตก, ร้าว รับประกัน 5 ปี จากการใช้งานบนถนนปกติ
          • ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากการกระแทกอย่างรุนแรง, อุบัติเหตุ, รถชน หรือการแข่งขัน
          • ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากการซ่อม การแก้ไขดัดแปลงตัวล้อ เช่น กลึงใหม่, เปลี่ยนแปลงรูน๊อต เป็นต้น
          • ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากรอยขีดข่วนของวัตถุมีคม หรือขอบบาทวิถี
          • ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือการทำความสะอาดที่ผิดวิธี เช่น ใช่แปลงลวดขัด เป็นต้น
2. ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพโครงสร้างของล้อ เริ่มนับจากวันที่ติดตั้ง
3. การใช้สิทธิรับประกันสินค้า จะต้องใช้ร่วมกับใบเสร็จรับเงินค่าสินค้าทุกครั้ง