หาซื้อล้อแม็กใหม่ เลือกล้อแม็กสำหรับรถ เลือกล้อแม็กซ์อย่างมือโปร ล้อแม็กเลนโซ่ ล้อแม็กไรเด้น แม็ก samurai แม็กซ์ projectD จำหน่ายล้อแม็ก สั่งซื้อล้อแม็กซ์ออนไลน์
  • Loading

      05. การขันเกลียวยึดล้อ

          การติดตั้งล้ออย่างเหมาะสม จะต้องยึดด้วยแรงหมุนที่เหมาะสม ตามมาตรฐานเฉพาะของรถยนต์ ซึ่งมักจะระบุในคู่มือการใช้งานรถยนต์ อย่างไรก็ตามบางครั้งยังคงต้องขอข้อมูลดังกล่าวกับผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่ายอีกด้วย
ข้อมูลเฉพาะสำหรับการยึดล้อ ด้วยแรงหมุนยึดนี้ จะใช้ในกรณีที่สลักเกลียว และแป้นยึดล้อไม่สกปรก ด้วยฝุ่นและคราบน้ำมัน เนื่องจากจะส่งผลให้ค่าแรงหมุนสำหรับการยึดล้อไม่เที่ยงตรง!

          การยึดล้อ ที่ดีจะมีขั้นตอนการยึดเป็นลำดับสลับในทิศตรงกันข้าม โดยมีตัวอย่างแสดงในรูปที่ 1. ให้ค่าแรงหมุนได้ตามมาตรฐาน โดยต้องระวังค่าการหมุน เนื่องจากหากเกินมาตรฐานอาจจะส่งผลให้ล้อ จารเบรก เสียหายได้               รูปที่1. แบบลำดับการหมุนยึดล้อ

           ค่าแรงการหมุนยึดล้อ จะใช้ตามมาตรฐานที่คู่มือรถยนต์ระบุ ตลอดจนข้อมูลจากตัวแทนจำหน่าย แต่หากไม่สามารถหาค่าดังกล่าวได้ อาจจะใช้ค่าโดยทั่วไปตามตารางที่ 1. นี้ได้

ตารางที่ 1.

ขนาดเกลียว
แรงหมุนยึด(ฟุต-ปอนด์)
จำนวนรอบการหมุนน้อยสุด
12 x 1.5 มม.
70 - 80
6.5
12 x 1.5 มม.
70 - 80
8
14 x 1.5 มม.
85 - 90
7.5
14 x 1.25 มม.
85 - 90
9
7/16 นิ้ว
70 - 80
9
1/2 นิ้ว
75 - 85
8
9/16 นิ้ว
135 - 145
8

       

       สำหรับการใช้งานรถยนต์ ควรที่จะหมุนยึดล้อซ้ำทุกๆ 100-200 กิโลเมตร เนื่องจากแรงยึดอาจเปลี่ยนแปลงไปจากภาระต่างๆ เช่น น้ำหนักรถ แรงจากการเคลื่อนที่ ตลอดจนความเค้นเนื่องจากความร้อน เป็นต้น โดยการวัดค่าแรงบิดหมุนนี้ให้ทำขณะที่รถ ระบบขับเคลื่อน และล้อเย็นลง อยู่ในค่าอุณหภูมิปกติ จึงจะได้ค่าที่แม่นยำ เพราะตัดผลกระทบจากความร้อนในระบบรถยนต์ออกไป