หาซื้อล้อแม็กใหม่ เลือกล้อแม็กสำหรับรถ เลือกล้อแม็กซ์อย่างมือโปร ล้อแม็กเลนโซ่ ล้อแม็กไรเด้น แม็ก samurai แม็กซ์ projectD จำหน่ายล้อแม็ก สั่งซื้อล้อแม็กซ์ออนไลน์
  • Loading

      04. สลักเกลียวและแป้นเกลียว

        โดยปกติล้อ aftermarket ได้ถูกออกแบบมาใช้สลักเกลียวและแป้นเกลียวของตัวรถดังเดิม แต่หากจะต้องเปลี่ยนสลักเกลียวและแป้นเกลียวเป็นแบบอื่น มักจะมีสิ่งที่ควรพิจารณา คือ รูปร่างบ่ารองสลักเกลียวและแป้นเกลียวที่สวมพอดีกับล้ออัลลอยด์
หากจะต้องเปลี่ยนล้ออัลลอยด์ พร้อมสลักเกลียวและแป้นเกลียว ข้อมูลจำเป็นที่จะต้องรู้คือ การยึดเป็นแบบสลักเกลียว (B - Bolt) หรือแป้นเกลียว (N - Nut) ตามด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว, ระยะเกลียว (Pitch), รูปร่างบ่ารองสลักเกลียวและแป้นเกลียว (โดยได้แสดงในรูปที่1.),ความยาวเกลียวยึดล้อ, และขนาดเบ้าขันเกลียว


รูปที่1.รูปร่างบ่ารองสลักเกลียวและแป้นเกลียว มี 3 แบบ คือ Conical/Tapered Type, Ball/Radius Type และ Flat Type

ข้อแนะนำเพิ่มเติม
ขอให้เก็บชุดยึดล้อดังเดิมไว้กับรถด้วย เนื่องจากหากต้องใช้ล้อสำรองในกรณีฉุกเฉิน มักจะต้องใช้สลักเกลียวและแป้นเกลียวดั้งเดิมที่เข้าคู่กัน

แบบยึดล้อ (Bolt Pattern)
แบบยึดล้อเป็นวงกลมสมมติที่สร้างจากจุดศูนย์กลางล้อ อาจมีได้หลายแบบ เช่น 4, 5, 6, 8 รูยึด อาจจะยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจ เช่น แบบยึดล้อ 4x100 มีความหมาย คือ ล้อมีรูยึด 4 รู เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 100 มิลลิเมตร


    รูปที่2. การยึดแบบ 4 รู และ 5 รู


สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางการยึด จะเป็นไปตามตารางที่ 1.

ตารางเส้นผ่านศูนย์กลางการยึดล้อ

หน่วยนิ้ว

หน่วยมิลลิเมตร

4 x 3.93

4 x 100

4 x 4.25

4 x 107.95

4 x 4.33

4 x 110

4 x 4.50

4 x 114.3

4 x 5.12

4 x 130

4 x 5.51

4 x 140

5 x 4.00

5 x 100

5 x 4.25

5 x 107.95

5 x 4.50

5 x 114.3

5 x 4.53

5 x 115

5 x 4.72

5 x 120

5 x 4.75

5 x 120.65

5 x 5.12

5 x 130