หาซื้อล้อแม็กใหม่ เลือกล้อแม็กสำหรับรถ เลือกล้อแม็กซ์อย่างมือโปร ล้อแม็กเลนโซ่ ล้อแม็กไรเด้น แม็ก samurai แม็กซ์ projectD จำหน่ายล้อแม็ก สั่งซื้อล้อแม็กซ์ออนไลน์
  • Loading

02. เลือกล้อรถยนต์ให้พอดีได้อย่างไร

ล้อรถยนต์สำหรับใช้งานในท้องตลาด มีด้วยกันหลากหลายชนิด แตกต่างกันทั้งในด้าน รูปแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ และความกว้างล้อ, การเจาะรูสำหรับยึด, และค่าการเยื้องศูนย์ (Offset) ทำให้ยากต่อการพิจารณาเลือกล้อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ในด้านการใช้งานอย่างเหมาะสม เราจะต้องรู้ข้อมูลของรถ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับล้อ เช่นส่วนประกอบของระบบกันสะเทือน ระบบห้ามล้อ ระบบบังคับเลี้ยว ตลอดจนระยะห่างระหว่างล้อและตัวรถ ดังแดงในรูปที่1. โดยส่วนที่ระบายสีแดงเป็นส่วนที่ต้องระมัดระวัง ในการสวมล้อเข้ากับตัวรถ


รูปที่1. ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสวมล้อรถยนต์

นอกจากระยะห่างที่เหมาะสมแล้ว กับระบบในรถดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีข้อมูลเฉพาะในการใช้งานที่เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นอีกด้วย ได้แก่

1.รูปแบบการจับยึดล้อ สำหรับรถยนต์หลายๆ รุ่น จะมีการกำหนดรูปแบบการยึดล้อ แตกต่างกันตามลักษณะและการใช้งานรถ ทั้งการยึดแบบ 4 รู ถึง 5 รู ที่เส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ กับ นอกจากนี้ ยังมีการยึดแบบ 6 รู ถึง 8 รู สำหรับรถบรรทุกขนาดเล็กอีกด้วย

2.ขนาดรูสวมดุมล้อ (Center bore) โดยทั่วไปล้อจะสสวมพอดีกับดุมล้อ หากไม่พอดีมักจะใช้แหวนรอง (Centering Ring หรือ Hub ring) ขนาดเหมาะสมสวมให้พอดีกัน

3.ดุมล้อ การเลือกใช้ล้อให้เหมาะสม จะต้องพิจารณาให้สวมเข้ากับดุมล้อ ซึ่งรองรับจุดหมุนในรุให้พอดีกัน

4.ความสามารถในการรับน้ำหนัก
ล้อที่นำมาใช้งานจะต้องมีมาตรฐาน ด้านความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักและภาระ ในการใช้งานได้อย่างปลอดภัย

5.อุปกรณ์ และวิธีการยึดล้อ การยึดล้อเข้ากับตัวรถมักจะใช้อุปกรณ์มาตรฐานเดียวกับรถเพื่อความปลอดภัย

6.ชุดระบบกันสะเทือน ล้อต้องมีระยะห่าง กับระบบกันสะเทือนอย่างเหมาะสม ไม่เกิดการเสียดสี และกระทบกัน