หาซื้อล้อแม็กใหม่ เลือกล้อแม็กสำหรับรถ เลือกล้อแม็กซ์อย่างมือโปร ล้อแม็กเลนโซ่ ล้อแม็กไรเด้น แม็ก samurai แม็กซ์ projectD จำหน่ายล้อแม็ก สั่งซื้อล้อแม็กซ์ออนไลน์
 • Loading
 

สมัครงาน >> ตำแหน่งงานว่างMachining Supervisor

รายละเอียด:
• ดูแลควบคุมการผลิตของแผนก CNC ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• แก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของงานและการผลิต
• ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว จังหวัดฉะเชิงเทรา

อัตรา เงินเดือน:
1 อัตรา ตามประสบการณ์และโครงสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศชาย อายุ 27- 35 ปี

- วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้านเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันของเวลาได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ในงานด้าน CNC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปหมดเขต: 28/2/2555 กรอกใบสมัคร >>

Project and Business Development

รายละเอียด:
• ร่วมพัฒนาสินค้าสำหรับ New Project ในส่วนงานต่างประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตกลงกับลูกค้า
• มุ่งหาช่องทางการเปิดตลาดใหม่ตลอดจนการเตรียมงานดานการแสดงสินค้าต่างประเทศ
• พัฒนา New Project เพื่อเพิ่มยอดขาย อย่างต่อเนื่อง
• สร้าง New Market เพื่อขยายฐานลูกค้า แบบยั้งยืน
• ดูแลลูกค้าเพื่อสร้างความพีงพอใจให้กับลูกค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

อัตรา เงินเดือน:
1 อัตรา ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศชาย อายุ 25-30 ปี

- วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานด้านการขายสินค้าและส่งออกต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
- สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่


หมดเขต: 31/3/2555 กรอกใบสมัคร >>

Process & Product Innovation Manager

รายละเอียด:
- รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมการผลิต ,การออกแบบ ,นวัตกรรม
- รับผิดชอบการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต/ออกแบบ
- ค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ ในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์

สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว จังหวัดฉะเชิงเทรา

อัตรา เงินเดือน:
1 อัตรา ระหว่าง 35,000 - 45,000

คุณสมบัติผู้สมัคร:
- การศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ทางด้านเครื่องกล ,การจัดการอุตสาหการ,หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพศชายอายุ ระหว่าง 32 -37 ปี
- ชอบความท้าทายและชอบการค้นหาและทดสอบสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
หมดเขต: 31/3/2555 กรอกใบสมัคร >>

วิศวกรออกแบบ

รายละเอียด:
 • ออกแบบล้อ New model ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • จัดทำแบบล้อและเตรียมแนวกลึงใช้ในการผลิต
 • จัดทำแบบ Accessory part

  อัตรา:
 • 2 อัตรา

  คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญาตรี- สาขาเครื่องกล/ เทคนิคการผลิต
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการออกแบบ/ เขียนแบบเครื่องกลอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad 2D และ Solid Works 3D ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการประสานงานและมีทักษะในการทำงานโดยเน้นเชิงเป้าหมาย • หมดเขต: 31/3/2555 กรอกใบสมัคร >>

  พนักงานขาย(ต่างจังหวัด)

  รายละเอียด:
  • ขายล้อแม็กซ์ผ่านทาง Dealer ในพื้นที่ ๆ รับผิดชอบ
  • รักษายอดขายตามเป้าที่กำหนด

  สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด:
  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

  อัตรา เงินเดือน:
  2 อัตรา 10,000+ค่าน้ำมัน+ค่าที่พัก+Incentive

  คุณสมบัติผู้สมัคร:
  - เพศชาย การศึกษาขั้นต่ำ ป.ตรี บริหาร/การจัดการ/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
  - สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันของเวลาได้เป็นอย่างดี
  - มีประสบการณ์ในการขายพื้นที่ต่างจังหวัด หากเป็นเขตอีสานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  หมดเขต: 31/5/2555 กรอกใบสมัคร >>
  12