หาซื้อล้อแม็กใหม่ เลือกล้อแม็กสำหรับรถ เลือกล้อแม็กซ์อย่างมือโปร ล้อแม็กเลนโซ่ ล้อแม็กไรเด้น แม็ก samurai แม็กซ์ projectD จำหน่ายล้อแม็ก สั่งซื้อล้อแม็กซ์ออนไลน์
  • Loading
ตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร

:

เงินเดือนที่ต้องการ :  บาท
 
ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้า :
ชื่อ - นามสกุล :
รหัสบัตรประชาชน :
วัน / เดือน / ปีเกิด : ปี พ.ศ.
    อายุ  ปี / น้ำหนัก กก. / ส่วนสูง ซม.
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/หอพัก 
    หมู่ที่  ซอย/ถนน  ตำบล/แขวง  
    อำเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :  
เบอร์โทรศัพท์บ้าน/ที่พัก :  
E-mail ติดต่อ :
 
รายละเอียดทั่วไป
สัญชาติ :  เชื้อชาติ :  ศาสนา :  
บัตรประชาชน ออกให้ ณ อำเภอ/เขต : 
วันที่ออกบัตร :  (วว/ดด/ปปปป - พศ.)
วันหมดอายุบัตร :  (วว/ดด/ปปปป - พศ.)
สถานภาพ :
กรณีสมรส โปรดระบุชื่อคู่สมรส :  จำนวนบุตร :  
สถานะภาพทางการทหาร (โปรดระบุ) :  
ถ้ายังไม่ผ่านเกณฑ์ทหาร จะถึงกำหนดเมื่อ :  
ชื่อ-สกุล บิดา : อายุ  ปี / อาชีพ
ชื่อ-สกุล มารดา : อายุ  ปี / อาชีพ  
จำนวน พี่น้องทั้งหมดรวมตัวท่านเอง :  คน / ท่านเป็นคนที่ :